Xnova 4025-560KV 3Y V3 Brushless Motor with 6mm Shaft - Shaft B