XNOVA 4025-1120KV 1.5Y V3 BRUSHLESS MOTOR WITH 6MM SHAFT (SHAFT B)